เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA/QC)

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(QA/QC)

 

รายละเอียดงาน

- ร่วมกำหนดมาตรฐานของสินค้ากับผู้บังคับบัญชา

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามแผนที่วางไว้

- จัดทำ Q.Point เพื่อเป็นคู่มือในการตรวจสอบสินค้า

- จัดทำเอกสารอนุมัติชิ้นงาน และหยุดผลิตชิ้นงาน ในกรณีที่ชิ้นงานมีปัญหา

- ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในโรงงาน ตามแผนการสอบเทียบ

- ดำเนินการทดสอบ มอก.ถังน้ำ

- ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

จำนวน 1 อัตรา 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี

- วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรี

- มีประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 1-3 ปี

- มีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office

- ผ่านการอบรมมาตราฐาน ISO (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถทำงานคนเดียวและทำงานเป็นทีมได้

- มีความอดทน สามารถทนแรงกดดันได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

- มีประสบการณ์ในด้านงานพลาสติก (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีภาวะการเป็นผู้นำ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น รอบคอบ และเรียนรู้งานได้ไว

 

วิธีการสมัคร

-แบบฟอร์มสมัครงาน *เมื่อส่งแล้วโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกที

-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

 

ติดต่อ

คุณ ธนพล ธาราภูมิ

บริษัทโรโต โมลดิ้ง จำกัด  

ที่อยู่ 916 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร 02-703-3351-53 หรือ 081-731-8603

แฟกซ์ 02-703-3355