เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 

 

 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

 

รายละเอียดงาน

-ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยในการทำงาน

-จัดทำแผนงาน โครงการ มาตราการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

-ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตราการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

-กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ คำสั่งเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

-แนะนำ ฝึกสอน อบรบ พนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานความปลอดภัยจากเหตุอันที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

-รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการทำงาน และหาวิธีแก้ไข

-ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 20,000-25,000

-เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนศ.จบใหม่)

-การศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่ผ่านการอบรมตามที่กฏหมายกำหนด

-สามารถใช้ MS Office ได้อย่างดี

-มีความอดทน สามารถทนแรงกดดันได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

-สามารถ พูด อ่าน เขียน และภาษาอังกฤษ ได้

-มีความคล่องตัว เรียนรู้งานและสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นอย่างดี

-มีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้านระบบมาตรฐาน ISO

-มีประสบการณ์ในด้านฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

-แบบฟอร์มสมัครงาน *เมื่อส่งแล้วโปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกที

-สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

 

ติดต่อ

คุณ ธนพล ธาราภูมิ

บริษัทโรโต โมลดิ้ง จำกัด  

ที่อยู่ 916 ม.6 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทร 02-703-3351-53 หรือ 081-731-8603

แฟกซ์ 02-703-3355